Icomos
Voorzitter
email

Ledenbeheer & Secretariaat
email

Maatschappelijke zetel

KIK-IRPA
Jubelpark 1
1000 Brussel

© 2011 ICOMOS

Algemene vergadering - raad van bEstuur

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering ICOMOS Vlaanderen-Brussel komt minstens 1 keer per jaar samen o.m. om de bestuursleden aan te stellen en de financies te controleren. De Algemene Vergadering bestaat uit werkende leden, dit zijn leden die daadwerkelijk op een professionele wijze actief zijn op het vlak van de erfgoedzorg. O.m. de bestuursleden en de leden van een Internationaal Wetenschappelijk Comité zijn er lid van. Het aantal leden is in principe onbeperkt. Momenteel telt de Algemene Vergadering van ICOMOS Vlaanderen-Brussel ca. 60 leden.

Voor meer informatie betreffende de Algemene Vergadering verwijzen we naar onze statuten, artikels 12 tot 17.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ICOMOS Vlaanderen-Brussel wordt aangesteld door de Algemene Vergadering en komt minstens 4 keer per jaar samen De bestuurders staan in voor de organisatie van activiteiten voor de leden. Doordat 9 leden tevens bestuurslid zijn van ICOMOS Belgium, verzorgt de Raad van Bestuur de band met ICOMOS Internationaal en behandelt alle internationaal aangebrachte onderwerpen.

De Raad van Bestuur samengesteld uit volgende 10 leden (2020-2023) :

Niels DABAUT
Philippe DE BACKER
Rudy DE GRAEF
Anne Mie DRAYE
Tim DE KOCK, penningmeester
Sebastiaan GODTS
Pierre LACONTE
Ode GOOSSENS
Luc ROBIJNS, secretaris
Eva ROELS, voorzitter

Voor meer informatie betreffende de Raad van Bestuur verwijzen we naar onze statuten,  artikels 18 tot 22.

Guido De Dijn nam het voorzitterschap van ICOMOS Vlaanderen-Brussel waar van 1992 tot 1998. Miek Goossens nam het voorzitterschap waar van 1998 tot 2014 en Bénédicte Selfslagh van 2014 tot 2020..